پرداخت اولین کارمزد سازمان فروش در پلن جدید

پرداخت اولین کارمزد سازمان فروش در پلن جدید

اولین کارمزد پلن جدید در تاریخ 1399/07/20 به حساب ارکان سازمان فروش واریز شد. بر اساس گزارش مالی اعلام شده ارکان سازمان فروش رشد کارمزدی بین 30% تا 120% را در اولین کارمزد دریافتی خود نسبت به پلن قبل تجربه کردند. امیدواریم این روند رو به رشد همچنان ادامه داشته و تا پایان سال جاری شاهد رشد چشمگیر درآمد همکاران محترم باشیم.