برگزاری اولین جلسه گروهی پلن جدید

برگزاری اولین جلسه گروهی پلن جدید

اولین جلسه گروهی ارکان سازمان فروش در پلن جدید با حضور همکاران محترم در تیم های مختلف روز چهارشنبه مورخ 1399/06/12 در سامانه آموزش مرکز آموزش مجموعه برگزار شد. طی این جلسه ضمن ارائه جدیدترین وضعیت مالی شرکت بیمه پاسارگاد در صنعت بیمه به تحلیل پتانسیل مالی پلن جدید سازمان فروش پرداخته شد و همچنین استراتژی اجرایی سه مرحله سازمان فروش در این جلسه ارائه شد.

امیدواریم این جلسه آغازی بر مرحله ای جدید از تاریخ فعالیت مجموعه معظم 907 و گامی بزرگ  در تحول ساختار سازمان فروش در صنعت بیمه باشد.

ان شاء الله