پرداخت اولین کارمزد سازمان فروش در پلن جدید

پرداخت اولین کارمزد سازمان فروش در پلن جدید

اولین کارمزد پلن جدید در تاریخ 1399/07/20 به حساب ارکان سازمان فروش واریز شد. بر اساس گزارش مالی اعلام شده ارکان سازمان فروش رشد کارمزدی بین 30% تا 120% را در اولین کارمزد دریافتی خود نسبت به پلن قبل تجربه کردند. امیدواریم این روند رو به رشد همچنان ادامه داشته و تا پایان سال جاری شاهد رشد چشمگیر درآمد همکاران محترم باشیم.

آغاز به کار سامانه اختصاصی سازمان فروش

آغاز به کار سامانه اختصاصی سازمان فروش

به منظور ایجاد دسترسی یکپارچه به گزارشات مورد نیاز سازمان فروش اعم گزارشات بوردرو، کارمزد، الحاقه، اطلاعات مربوط به بیمه شدگان و همچنین دسترسی به گزارشات مدیریتی برای مدیران سازمان فروش این سامانه از تاریخ 1399/05/01در اختیار نمایندگان و مدیران محترم سازمان فروش قرار گرفته است.